Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie » Muzeum w Szczytnie » Galerie » Powstanie Styczniowe w prasie zagranicznej. Ryciny z kolekcji Krzysztofa Kura.